Tablice i piktogramy

Tablice i piktogramy są bardzo ważnym elementem systemów oznakowań. Ich wykonanie, treść oraz wygląd jest ściśle uregulowany w polskich normach. Tablice budowlane informują o inwestycji w każdym aspekcie m.in. o wykonawcy, kierowniku budowy i terminach realizacji. Tablice ostrzegawcze mają na celu wskazanie otoczeniu potencjalnego zagrożenia np. o budowach prowadzonych na wysokości. Piktogramy, czyli znaki drogowe i ostrzegawcze, a także oznaczenia przeciwpożarowe pełnią bardzo ważną funkcję w komunikacji. Element graficzny znacznie zwiększa czytelność przekazu oraz omija barierę językową. Dzięki temu piktogramy doskonale wypełniają swoją funkcję w każdym miejscu.

W naszej ofercie znajdują się tablice oraz piktogramy spełniające wszystkie wymagania określone w polskim prawie. Nasze produkty wykonane są z perfekcyjną starannością oraz z wysokiej jakości materiałów, co daje gwarancję spełnienia oczekiwań.